Pomoc w oddłużaniu komorniczym

Wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi staje się ostatnim etapem walki wierzyciela o swoje interesy. Na mocy prawomocnego wyroku sądu komornik ma prawo zająć majątek osoby zadłużonej, a następnie z jego wartości pokryć zobowiązania wobec właścicieli długu. Kolokwialne znaczenie terminu „oddłużanie komornicze” obejmuje zatem końcowy etap procedur windykacyjnych, kiedy komornik otrzymuje zielone światło do realizowania swoich zadań.

Pomoc w oddłużaniu komorniczym wygląda nieco inaczej niż standardowe działanie, prowadzone w okresie wcześniejszym. Stopień zaawansowania sytuacji czyni oddłużanie z komornikiem znacznie trudniejsze. Dlatego program Ulga od Długu w pierwszej kolejności koncentruje się na niedopuszczeniu do uprawomocnionej egzekucji komorniczej i osiągnięcia porozumienia z wierzycielami znacznie wcześniej. Jednak niektórzy nasi klienci zwracają się do nas dopiero po wyroku sądowym, traktując program Ulga od Długu jako ostatnią deskę ratunku przed katastrofą finansową i utratą całego dobytku. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów i solidnej pozycji na rynku pomocy dłużnikom, oddłużanie komornicze czynimy możliwym również na końcowym etapie procesu windykacyjnego. Proponujemy sprawdzone rozwiązania, dając szansę na nowe porozumienie z wierzycielami i oddalenie widma utraty życiowego dorobku. Na czym polega nasza pomoc w oddłużaniu komorniczym i dlaczego odznacza się tak wysoką efektywnością?

Oddłużanie z komornikiem a postępowanie windykacyjne

Podstawę prawną dla postępowania egzekucyjnego stanowi Kodeks postępowania cywilnego. Prawomocny wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności uprawnia do podjęcia czynności komorniczych na majątku dłużnika, celem pokrycia wszystkich wierzytelności. Wśród najczęściej wymienianych działań komorniczych znajduje się przejęcie wynagrodzenia, licytacja nieruchomości lub egzekucja z reszty majątku osoby zadłużonej. Czynności te, choć zrozumiałe z punktu widzenia prawa cywilnego, wprowadzają wielu Polaków w ruinę finansową, z której bardzo trudno się odbić.

Oddłużanie z komornikiem prowadzone przez profesjonalną firmę otwiera szansę wypracowania ugody z wierzycielem i uniknięcie negatywnych skutków zajęcia komorniczego. Program Ulga od Długu działa na zasadzie renegocjacji warunków umowy kredytowej z poszczególnymi wierzycielami, a następnie stworzenia nowego wymiaru opłat miesięcznych, które nie będą stanowiły nadmiernego obciążenia dla budżetu dłużnika. Nie oferujemy jednak błyskawicznych rozwiązań, zdejmujących całą odpowiedzialność ze strony dłużnika. Nie udzielamy pożyczek refinansujących, które tylko napędzają pętlę zadłużenia.

Pomoc w oddłużaniu komorniczym daje realne i efektywne narzędzia do uniknięcia egzekucji z majątku, jednak wymaga zaangażowania i wysiłku ze strony samego dłużnika. Chęć do spłaty zadłużenia, jako solidny argument do negocjacji z wierzycielami, wyrażona zostaje w gromadzeniu pierwszych funduszy na indywidualnym rachunku klienta. W procesie, jakim jest oddłużanie komornicze spłata długów nawet w niewielkim początkowym wymiarze daje nadzieję na cofnięcie roszczeń ze strony wierzyciela i ponowne zdobycie jego zaufania. Oczywiście ostateczna decyzja co do kierunku postępowania należy do właściciela długu, który może na tym etapie nie wyrazić już chęci na dążenie do porozumienia. Dlatego im szybciej zdamy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie spłacać zadłużenia, tym większa szansa na to, że oddłużanie z komornikiem nie będzie potrzebne. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że prawna pomoc w oddłużaniu komorniczym staje się dostępna dla wszystkich uczestników programu Ulga od Długu, dając im nadzieję na poprawę sytuacji materialnej w przyszłości.

Pomoc w oddłużaniu komorniczym

Osoby poszukujące informacji o tym, jak wygląda oddłużanie z komornikiem, muszą być świadome ryzyka niepowodzenia. Nie możemy obiecać, że rozmowy z wierzycielami przyniosą spodziewany rezultat we wszystkich okolicznościach. Zatrzymanie machiny komorniczej staje się niezwykle trudne w przypadku prawomocnego postanowienia sądowego oraz stanu majątku dłużnika, który bez problemu pokryje wysokość zobowiązania wobec wierzyciela. Właściciel długu raczej nie będzie wówczas zainteresowany dodatkowym przedłużaniem procesu windykacyjnego, chcąc jak najszybciej zaspokoić swoje żądania. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, kiedy zaspokojenie interesów wierzycieli z majątku dłużnika nie jest możliwe w całości, a koszty prowadzenia czynności komorniczych stanowią dodatkowy niekorzystny czynnik ograniczający możliwość pokrycia wszystkich żądań. Oferowana przez oddłużanie komornicze spłata długów znajduje się wówczas w kręgu interesów wierzyciela, umożliwiając mu odzyskanie wyższej kwoty, niż by to wynikało z postanowienia sądowego.

Program Ulga od Długu włącza oddłużanie komornicze w kompleksowy proces pomocy klientom w wyjściu na finansową prostą. Ulga od Długu wyposaża dłużnika w profesjonalną pomoc prawną, a udzielone nam pełnomocnictwo do wszelkich kontaktów z wierzycielami pozwala na rozpoczęcie procesu renegocjacji warunków spłaty.

Oddłużanie komornicze, spłata długów, zmiana warunków umowy kredytowej, opieka specjalistów ds. oddłużania, stworzenie spersonalizowanego planu oddłużeniowego, transparentność kosztów i autentyczna chęć pomocy – to wszystko czyni program Ulga od Długu przedsięwzięciem unikatowym na skalę całego kraju, dającym światełko w tunelu dla osób zagrożonych bankructwem z tytułu nadmiernego zadłużenia.