Ulga od Długu – skuteczny program oddłużeniowy

Program Ulga od Długu skierowany jest do osób borykających się z pętlą zadłużenia, która przekracza ich możliwości finansowe i wpędza w rewir niewypłacalności. Stąd już prosta droga do bankructwa, utraty majątku i popadnięcia w poważne problemy psychiczne. Dlatego nowatorski pakiet pomocowy Ulga od Długu pełni funkcję koła ratunkowego dla dłużników w najtrudniejszej sytuacji, która zagraża egzekucją komorniczą lub upadłością konsumencką.

Firma pomagająca w spłaceniu długów powinna obierać za cel indywidualne podejście do każdego klienta i oferowanie mu skutecznych narzędzi do radzenia sobie z problemem. Fundamentem działania programu Ulga od Długu staje się zatem proponowanie rozwiązań szytych na miarę indywidualnych potrzeb osoby zadłużonej. Stworzenie indywidualnego planu oddłużeniowego stanowi połączony wysiłek specjalistów finansowych i prawników. Oferowana przez program Ulga od Długu pomoc prawna w oddłużaniu koncentruje się na dążeniu do osiągnięcia porozumienia z wierzycielami, korzystnego dla obu stron. Należy pamiętać, że oddłużanie kredytów konsumenckich wymaga czasu i wysiłku ze strony samego dłużnika. Ulga od Długu nie obiecuje szybkich rozwiązań. Zdejmuje natomiast z barków klienta stres związany z prowadzeniem rozmów i umożliwia wyjście na finansową prostą oraz uniknięcie działań komorniczych i upadłości konsumenckiej. Również z perspektywy wierzyciela takie podejście przynosi wiele zalet. Pomoc w spłacie długów dla niewypłacalnego klienta oznacza szybsze odzyskanie własnych pieniędzy. Polubowne załatwienie sprawy i wypracowanie wspólnej ugody staje się możliwe, a nasz program oddłużeniowy stanowi najlepsze narzędzie do osiągnięcia tego celu.

Firma pomagająca w spłaceniu długów – cel i zasady działania

Za podstawowy cel działalności programu Ulga od Długu obieramy pomoc osobom zadłużonym, które nie są dalej w stanie regulować nawarstwiających się zobowiązań. Trudna sytuacja ekonomiczna wpędza w kłopoty natury psychicznej, które coraz mocniej zaciskają błędne koło braku perspektyw na rozwiązanie problemu.

Program oddłużeniowy wspiera takie osoby w wychodzeniu z zadłużenia, jednak nie oferuje całkowitego zdjęcia odpowiedzialności z dłużnika. Ulga od Długu daje efektywne narzędzia i konstruktywne podejście do trudnej sytuacji materialnej, lecz wymaga przy tym zaangażowania dłużnika i jego szczerej chęci do spłaty zobowiązań. W ramach pakietu na oddłużanie, klienci zyskują kompleksową analizę możliwości finansowych osoby zadłużonej, a następnie stworzenie planu działania. Po jego akceptacji przez klienta, program Ulga od Długu rozpoczyna proces negocjowania nowych warunków umowy kredytowej z wierzycielami. Firma pomagająca w spłaceniu długów staje się zatem „pomostem” pomiędzy dwiema stronami sporu, umożliwiając osiągnięcie korzystnego porozumienia i uniknięcie najgorszych scenariuszy.

Przystąpienie do programu Ulga od Długu otwiera klienta na pomoc płynącą ze strony sztabu specjalistów, posiadających ogromne doświadczenie negocjacyjne. Oddłużanie kredytów za pośrednictwem naszego programu zdejmuje z barków klientów stres i konieczność odpowiadania na próby kontaktu ze strony wierzycieli. Większość pożyczkodawców preferuje polubowne rozwiązania nad uruchomieniem procedur windykacyjnych, które wymagają czasu i pociągają za sobą dodatkowe koszty. Jeśli dłużnik wyraża chęć spłaty swoich zobowiązań, interesem drugiej strony transakcji powinno stać się stworzenie korzystnych warunków w celu umożliwienia mu rozliczenia długu. Nasza pomoc prawna w oddłużaniu polega zatem na przejęciu pełnego wymiaru korespondencji z wierzycielami i wdrożeniu planu oddłużeniowego, który nie będzie nadmiernie obciążał budżetu dłużnika, lecz pozwoli mu na spokojne spłaty.

Jakie zobowiązania pomaga spłacić nasz program oddłużeniowy?

Program Ulga od Długu udostępniamy osobom pełnoletnim, które nie mogą sobie poradzić ze spłatą zobowiązań o wysokości przynajmniej 10 tysięcy złotych. Kwalifikacja do programu na oddłużanie kredytów obejmuje wszystkie długi niezabezpieczone. Oferujemy pomoc w spłacie długów konsumenckich, kredytów gotówkowych, chwilówek, pożyczek pozabankowych czy zadłużenia na karcie kredytowej. Oddłużanie polega na szerokim spektrum działań, obejmującym zadłużenia niezabezpieczone, które najczęściej powodują niewypłacalność osób fizycznych.

Chwilówki mają tendencję do szybkiego nawarstwiania się, a wysokie oprocentowanie dodatkowo przyspiesza wizję bankructwa. Zaciąganie kolejnego długu celem spłaty poprzednich zobowiązań wcześniej czy później prowadzi do ściany, z której nie ma już ucieczki. Pomoc prawna w oddłużaniu daje klientowi narzędzia do efektywnego radzenia sobie z problemem. Jedynym warunkiem pozostaje brak innych zabezpieczeń na długu. Pomoc w spłacie długów w ramach naszego programu nie obejmuje zatem kredytów zabezpieczonych hipotecznie, czy zastawem na inne składniki majątku.

Pomoc prawna w oddłużaniu – zakres udzielanego wsparcia

Jako firma pomagająca w spłaceniu długów, koncentrujemy się na pełnowymiarowych rozwiązaniach, dążąc do jak najszybszej i jak najmniej obciążającej redukcji zadłużenia u naszych klientów. Proces wychodzenia z długów ma swój początek w przygotowaniu spersonalizowanego planu oddłużeniowego, będącego wynikiem analizy sytuacji materialnej danej osoby. Oddłużanie kredytów w naszym wydaniu nie polega na arbitralnym narzuceniu schematycznych rozwiązań, lecz na budowie planu wychodzenia z długów od podstaw. Proponowany przez nas program oddłużeniowy nie wymaga zaciągania kolejnej pożyczki. Próba dopasowania wysokości miesięcznych zobowiązań do uwarunkowań ekonomicznych i życiowych klienta, a także kompleksowa pomoc prawna w oddłużaniu stanowią przepis na ratowanie finansów wielu Polaków.

Udzielenie pełnomocnictwa dla Kancelarii Prawnej Certo Ulga od Długu uznaje za warunek konieczny do rozpoczęcia procedur negocjacyjnych. Jako firma pomagająca w spłaceniu długów, Kancelaria Certo staje się przedstawicielem prawnym osoby zadłużonej i przejmuje na siebie zarówno rozmowy telefoniczne, jak i korespondencję pocztową z wierzycielami. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wierzyciele już nigdy nie będą chcieli bezpośredniego kontaktu z klientem. Jednak pełnomocnictwo stanowi mechanizm regulowany ustawą, dający możliwość kierowania rozmów telefonicznych do Kancelarii Certo. Program oddłużeniowy nie tylko oferuje skuteczne mechanizmy spłaty zadłużenia, lecz również odciąża klienta od prowadzenia trudnych rozmów z właścicielami długu.

Dzięki zespołowi prawnemu Kancelarii Certo Ulga od Długu zyskuje solidne ramy dla strategii negocjacyjnej, popartej wiedzą o prawach i obowiązkach dłużnika. Dbamy o to, aby wszelkie działania wierzycieli były prowadzone zgodnie z przepisami. Chęć spłaty zadłużenia przez naszego klienta nie może stanowić zachęty do maksymalnego wykorzystywania jego sytuacji dla własnych interesów. Program Ulga od Długu roztacza opiekę prawną nad osobą zadłużoną, gwarantując jej bezpieczne środowisko do pracy nad spłatą zobowiązania finansowego. Oddłużanie kredytów to proces rozciągający się przeważnie na kilka lat. W całym tym okresie Certo Ulga od Długu pozostaje do dyspozycji klienta, służąc mu poradą prawną i reagując na ewentualne zmiany sytuacji życiowej.

Wszelkie porozumienia z wierzycielami przedstawiamy klientowi do autoryzacji. Akceptacja postanowień ze strony dłużnika daje zielone światło do spłaty zadłużenia, a dalsza pomoc w spłacie długów będzie opierała się na wsparciu prawnym i dokonywaniu transferów finansowych na rzecz wierzycieli z konta utworzonego w ramach programu.

Jak uzyskać pomoc w spłacie długów?

Działając jako firma pomagająca w spłaceniu długów, stworzyliśmy unikatowy program na oddłużanie. Uzyskanie pomocy ogranicza się do wysłania formularza internetowego, a następnie oczekiwania na kontakt ze strony naszych specjalistów. Podczas rozmowy wstępnej ekspert ds. oddłużania zbierze wywiad. Informacje podane przez klienta określają ramy dla późniejszego planu oddłużeniowego. Pomoc prawna dla osób zadłużonych stoi otworem. O tym, jak ogromną wartość program Ulga od Długu niesie setkom Polaków, niech świadczą opinie wystawiane przez osoby zadłużone oraz ogólnokrajowe serwisy finansowe. Pomagamy dłużnikom w odzyskaniu spokoju i uzdrowieniu sytuacji materialnej, co poza aspektem ludzkim, ma także ogromne znaczenie dla całej gospodarki.