Procesy i windykacja Warszawa

Reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami oraz innymi organami administracji. Zajmujemy się przygotowaniem i prowadzeniem wszelkich spraw sądowych Klientów (m.in. banków, instytucji finansowych i firm leasingowych, przedsiębiorstw FMCG, firm budowlanych, farmaceutycznych, szpitali etc.), obejmujących obsługę procesów windykacyjnych, odszkodowawczych, pracowniczych, administracyjnych, z zakresu prawa własności intelektualnej, antymonopolowego, sporów związanych z realizacją różnego rodzaju umów handlowych oraz zamówień publicznych.

Posiadamy także wieloletnią praktykę w zarządzaniu całym procesem windykacji sądowej:

  • tworzymy, wdrażamy i kontrolujemy programy efektywnej egzekucji należności;
  • badamy i wspieramy zarządzanie ryzykiem na wszystkich etapach postępowania, tak aby zredukować koszty przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności ściągania wierzytelności.