Prawo ochrony własności intelektualnej Warszawa

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług prawnych uwzględnia sprawy z obszaru prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także problematyki handlu elektronicznego oraz TMT.

Powyższe obejmuje między innymi:

 • Przygotowanie pełnej informacji o projekcie „due diligence”;
 • Przygotowanie i negocjowanie umów (w tym m.in. licencyjnych, zbycia praw, o eksploatację utworów, na realizację kampanii i produkcję utworów audiowizualnych, know-how czy wdrożeniowych);
 • Wsparcie przy pozyskiwaniu znaków towarowych, patentów etc.;
 • Reprezentowanie w sporach sądowych (dotyczących naruszania praw patentowych i do znaków, prowadzenie postępowań przed UP RP i OHIM);
 • Sporządzanie opinii prawnych i wskazywanie rozwiązań uszczelniających bezpieczeństwo prawne Klientów i ich projektów.

Do czynności w zakresie wymienionych zagadnień należy również pełna obsługa prawna na rzecz organizatorów imprez, producentów, wydawców, dostawców usług TMT, prowadzących portale internetowe, związana z:

 • Organizacją imprez kulturalnych i sportowych, prowadzeniem serwisów i portali internetowych i szeroko rozumianym handlem elektronicznym, w tym przy wykorzystaniu infrastruktury podpisu elektronicznego i elektronicznych środków płatniczych, etc.;
 • Doradztwem w obszarze własności intelektualnej i wykorzystania nowych technologii;
 • Pomocą prawną w dziedzinie prawa konkurencji (tj. np. opracowywanie treści umów z konsumentami i partnerskich, audyt umów
  i regulaminów pod kątem stosowania niedozwolonych klauzul, obsługa postępowań przed UOKiK, przygotowywanie fuzji i połączeń);
 • Doradztwem w obszarze tzw. TMT, telekomunikacji oraz handlu elektronicznego;
 • Ochroną informacji (danych osobowych, tajemnicy zawodowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji poufnych).

Nasze doświadczenie w powyższym zakresie potwierdzają: VIA SMS Polska Sp. z o.o., Paymax S.A, TP Internet Sp. z o.o., LG Polska Sp. z o.o., i.D. Media Agencja Prasowa Ilona Adamska.