Prawo korporacyjne i spółek Warszawa

To niezwykle szerokie pojęcie obejmuje bieżącą obsługę prawno – administracyjną podmiotów gospodarczych o różnej strukturze organizacyjnej i formie prawnej, reprezentujących wiele branż. Prowadzimy kompleksową obsługę korporacyjną, spraw i procesów pracowniczych, odszkodowawczych, administracyjnych, sporów związanych z realizacją różnego rodzaju umów handlowych oraz zamówień publicznych.

Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z przygotowaniem inwestycji do realizacji, począwszy od audytów, poprzez tworzenie i negocjację umów, a także obsługą prawną w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii, prawa konkurencji etc.. Mamy dużą praktykę we współpracy z klientami, usługodawcami, sądami oraz organami administracji państwowej. Zajmujemy się wsparciem biznesowym, planowaniem, przygotowywaniem raportów due diligence, feasibility study, regulaminów wewnętrznych i prezentacji. Prowadzimy fuzje i połączenia. Opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy.

Kompleksowe działania prawne w ramach obsługi korporacyjnej, przykładowo obejmują:

  • Tworzenie, przekształcanie i likwidację podmiotów gospodarczych;
  • M&A (połączenia i podziały) spółek;
  • Przygotowywanie  raportów due diligence, feasibility study;
  • Tworzenie i negocjowanie wszelkich umów związanych z transakcjami na spółkach (np. zbycia udziałów i akcji, zbycia aktywów, finansowania itp.);
  • Obsługa administracyjnoprawna (prowadzenie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, przygotowywanie i rejestracja zmian w KRS, REGON, US);
  • Tworzenie i negocjowanie wszelkich umów cywilnych i gospodarczych, związanych z bieżącą działalnością biznesową przedsiębiorstw;
  • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji, prawa pracy, prawa podatkowego.

Nasze doświadczenie w powyższym zakresie potwierdzają: VIA SMS Polska Sp. z o.o., PHU WITPOL.