Prawo konkurencji Warszawa

Prawo konkurencji stanowi niezwykle istotną dziedzinę współpracy firm z kancelarią prawną przy organizacji wewnętrznej polityki antymonopolowej (tzw. programów „compliance”). Należy zwrócić uwagę, iż ze względu na sensytywność tej dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezbędna jest dywersyfikacja ryzyka poprzez zwrócenie się do ekspertów zewnętrznych o odpowiednim poziomie odpowiedzialności.

Usługi świadczone przez Kancelarię CERTO w dziedzinie prawa antymonopolowego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji to między innymi:

  • Opracowywanie i wdrażanie programów „compliance”, w tym:
  1. zapobieganie – przygotowywanie „Compliance Framework”, wdrażanie i aktualizacja wytycznych i procedur wewnętrznych,
  2. zadanie – stałe wsparcie w komunikacji wewnętrznej działań „compliance” i edukacji Klienta i jego zespołu, okresowe badania realizacji programu, szkolenia i spotkania osobiste,
  3. reakcja – bieżące reagowanie na zmiany w przepisach prawnych, dostosowanie działań do zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie, sankcje;
  • Opracowywanie umów adhezyjnych (w tym zawieranych on-line) w sposób zgodny z prawem, ich analiza pod kątem występowania klauzul niedozwolonych bądź ryzyka uznania za takie zapisów występujących w tych umowach oraz doradztwo w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, prowadzenie postępowań z udziałem konsumentów;
  • Opracowywanie, negocjowanie i analiza umów partnerskich, a także przygotowanie i realizacja fuzji i połączeń w sposób bezpieczny
    z punktu widzenia zgodności z prawem konkurencji;
  • Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych w umowach adhezyjnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, a także notyfikacji umów konsolidacyjnych przedsiębiorstw;
  • Reprezentacja w sporach sądowych w zakresie niewłaściwej promocji i reklamy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, bezprawnego wykorzystania oznaczeń i naśladownictwa, zmów cenowych, ograniczania dostępu do rynku etc

Nasze doświadczenie w powyższym zakresie potwierdzają: VIA SMS Polska Sp. z o.o., Paymax S.A,  PHU WITPOL, TP Internet Sp. z o.o., LG Polska Sp. z o.o., A Alzheimer Zbigniew Lasota, i.D. Media Agencja Prasowa Ilona Adamska.