Prawo farmaceutyczne i medyczne Warszawa

Nasi prawnicy mają doświadczenie w zewnętrznej i wewnętrznej obsłudze firm farmaceutycznych, w tym jednego z największych na świecie koncernów farmaceutycznych, a także aptek, szpitali oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne doradztwa w zakresie reklamy produktów leczniczych; opiniowania i sporządzania umów: marketingowych i PR, o uczestnictwo w badaniach klinicznych i ubezpieczeniowych, o zbyciu praw do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu etc.; regulacji i procedur wewnętrznych (np. kodeksów etyki sprzedaży produktów leczniczych); rejestracji produktów leczniczych i badań klinicznych; rozwiązywania problemów wynikających ze zgłoszeń działań niepożądanych; uczestnictwa firm w przetargach; kwestii korporacyjnych, pracowniczych i administracyjnych oraz wielu innych zagadnień związanych z branżą farmaceutyczną i medyczną.

Uczestniczyliśmy również w działaniach związanych z branżowym kryzysem medialnym i posiadamy przeszkolenie w tym przedmiocie.

Prowadzimy procesy przeciwko NFZ o zapłatę.

Oferujemy usługi prawne związane z branżą farmaceutyczną w zakresie:

 • Opracowywania i opiniowania strategii, wszelkich umów oraz dokumentów wewnętrznych;
 • Reklamy produktów leczniczych, w tym akcji marketingowych i informacyjnych w Internecie, innych mediach oraz akcji i eventów
  o charakterze bezpośrednim;
 • Procedury przeprowadzania badań klinicznych – rejestracja, umowy, postępowania w sprawie szkód wynikłych podczas uczestnictwa
  w badaniach klinicznych;
 • Procedury dopuszczenia do obrotu oraz oznakowania produktów leczniczych;
 • Ochrony własności przemysłowej, znaków towarowych i patentów;
 • Refundacji i cen urzędowych;
 • Dostawy i wytwarzania kontraktowego produktów leczniczych;
 • Dystrybucji aptecznej i hurtowej;
 • Obsługi przetargów.

Oraz z branżą medyczną w zakresie:

 • Obsługi procesów (przeciwko NFZ o zapłatę, skargi, błędy lekarskie, UOKiK, ochrona danych osobowych);
 • Doradztwa oraz tworzenia treści informacji na stronach internetowych, do mediów i PR, regulaminów wewnętrznych oraz akcji i imprez organizowanych przez ZOZy;
 • Udziału w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych i niepublicznych, po stronie zamawiających oraz wykonawców;
 • Obsługi produktów (pakietów, reklam, ubezpieczeń) i związanych z nimi umów;
 • Najmu/dzierżawy nieruchomości oraz realizacji wszelkich kwestii formalno-prawnych z tym związanych (również w przypadku nowych placówek);
 • Wszelkich kwestii korporacyjnych i pracowniczych.