Finanse i prawo zamówień publicznych Warszawa

Oferujemy profesjonalną, kompleksową obsługę oraz doradztwo prawne i podatkowe:

  • Dla zamówień publicznych, w tym m.in.:

– przygotowywanie pełnej dokumentacji postępowań przetargowych;

– badanie i weryfikację ofert;

– sporządzanie opinii prawnych, protestów, odwołań, skarg;

– reprezentacja przed KIO i sądami.

  • Dla realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych UE i innych, w tym:

– opiniowanie projektów pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej;

– przygotowywanie wniosków i dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych UE i innych.

  • Dla realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:

– przygotowanie procesu przetargowego;

– obsługa procesu przetargowego (zaproszenie do składania oświadczeń o zainteresowaniu przedsięwzięciem, dokumentacja przetargowa, ocena ofert);

– weryfikacja zgodności projektu z założeniami i przepisami prawa;

– pomoc przy uzyskaniu wymaganych zezwoleń;

– przygotowanie umów i dokumentacji oraz doradztwo co do form prawnych realizacji projektu (model partnerstwa – PPP lub SPV);

– negocjacje umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.