O nas

CERTO Kancelaria Prawna, M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Spółka komandytowa, jest stosunkowo młodą, prężnie rozwijającą się firmą. Rozpoczęła swoją działalność w połowie 2010 r., po przekształceniu indywidualnie prowadzonej kancelarii r. pr. Marty Janowicz-Stradomskiej oraz połączeniu jej z innymi podmiotami. Stanowi ona kontynuację dotychczasowych działań, ale też wprowadza całkiem nowe elementy obsługi prawnej i rozwiązań biznesowych dla naszych Klientów.

Profesjonalny poziom świadczenia usług CERTO Kancelarii Prawnej, zapewnia zespół o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, dysponujący kilkunastoletnim, nie do przecenienia doświadczeniem, zdobytym podczas obsługi największych firm m.in. z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, nieruchomości, a także wielu instytucji publicznych. Nasi prawnicy posiadają również doświadczenie legislacyjne, praktykę w sądach powszechnych, administracyjnych, arbitrażowych, a także w prowadzeniu postępowań przed Prezesem UOKiK, UP RP, KIO, etc.. Prowadzą szkolenia dla podmiotów gospodarczych oraz są autorami publikacji, opracowań i wystąpień z różnych dziedzin prawa.

Wspierają nas także wysokiej klasy specjaliści w świadczeniu niszowych usług dla biznesu, z dziedzin takich jak księgowość, doradztwo podatkowe i finansowe, tłumaczenia, doradztwo marketingowe i PR, zarządzanie i restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz wysoko wyspecjalizowane audyty techniczne nieruchomości.

Zespół

Marta Janowicz-Stradomska
Radca prawny, założycielka i wspólnik zarządzający Kancelarii CERTO Kancelaria Prawna – M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Sp. kom.
Specjalista w zakresie:
 • prawa korporacyjnego, obejmującego bieżącą, kompleksową obsługę spółek i ich organów, również przekształceń, fuzji, przejęć i likwidacji;
 • prawa nieruchomości, w tym obrotu i zarządzania nieruchomościami, realizacji inwestycji budowlanych, także energetycznych i innych realizujących cele publiczne, na wszystkich ich etapach;
 • TMT (Technologie Media Telekomunikacja) – obsługi prawnej z zakresu handlu elektronicznego, własności intelektualnej i nowych technologii, prawnej ochrony informacji etc;
 • prawa farmaceutycznego i medycznego (m.in. w kontekście realizacji dozwolonych działań marketingowych i PR – realizacji programów audiowizualnych i imprez oraz wydawnictw prasowych; procesów odszkodowawczych w związku z udziałem w badaniach klinicznych).
Doświadczenie:
 • Prawnik w Narodowym Banku Polskim i wiodących kancelariach prawnych;
 • In-house lawyer, zajmujący kierownicze lub samodzielne stanowiska w znanych spółkach o zasięgu międzynarodowym, w tym w jednym z największych, światowych koncernów farmaceutycznych, wiodącej spółce telekomunikacyjnej
  oraz w firmie o pozycji lidera w branży „yellow pages”;
 • Wspólnik CERTO Kancelaria Prawna – M. Janowicz-Stradomska
  i Wspólnicy Sp. kom.

Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje bieżącą obsługę prawno – administracyjną funduszy inwestycyjnych zajmujących się obrotem nieruchomościami, a także dużych spółek z sektora FMCG, energetycznego, telekomunikacyjnego, farmace- utycznego i wielu innych.

Prowadzi obsługę korporacyjną, spraw i procesów pracowniczych, odszkodowawczych, administracyjnych, sporów związanych z realizacją różnego rodzaju umów handlowych oraz zamówień publicznych.

Zajmuje się doradztwem prawnym związanym z przygotowaniem inwestycji do realizacji, począwszy od audytów, poprzez tworzenie i negocjację umów, a także obsługą prawną w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii, prawa konkurencji etc..

Ma dużą praktykę we współpracy z klientami, usługodawcami, sądami oraz organami administracji państwowej. Zajmuje się wsparciem biznesowym, planowaniem, przygotowywaniem raportów due diligence, feasibility study, regulaminów wewnętrznych i prezentacji.

Prowadzi fuzje i połączenia podmiotów gospodarczych. Opracowuje, opiniuje i negocjuje umowy.

Autorka opracowań z dziedziny infrastruktury podpisu elektronicznego, zastosowania nowych technologii oraz handlu elektronicznego. Brała udział w pracach podkomisji sejmowej tworzącej Ustawę o podpisie elektronicznym. Prowadzi wiele szkoleń i wystąpień oraz jest autorką publikacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz realizacji inwestycji nieruchomościowych i budowlanych.

Ukończyła:
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Kurs dyplomowy BLC – “Centre for the Study of English and European Union Law” (The ‘British Law Centre’) (org. przez Cambridge University);
 • Aplikację radcowską;
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego

Partnerzy biznesowi

Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej efektywne są kompleksowe rozwiązania wspomagające działalność gospodarczą naszych Klientów, obejmujące pomoc i doradztwo prawne, a także doradztwo biznesowe na wielu płaszczyznach.

Rozwój, bezpieczeństwo i eliminacja ryzyk naszych Klientów, ale także Kancelarii, to również nasze wewnętrzne relacje biznesowe,  zbudowanie zaufanego zespołu osób i firm, na których możemy w pełni polegać,  których usługi,  jako kompatybilne i uzupełniające się z naszymi, możemy polecać z pełnym przekonaniem o ich jakości i niezawodności.

Stworzenie takiego małego, szytego na miarę centrum usług wspólnych sprawia, że jesteśmy przygotowani nie tylko do obsługi bieżących kwestii prawnych, ale też do współpracy w o wiele szerszym, pełniejszym wymiarze. Dysponujemy możliwością łączenia kompetencji i współpracy z wieloma specjalistami, oferującymi niszowe usługi dla biznesu.

Klienci

Kancelaria CERTO świadczy usługi doradztwa prawnego i biznesowego wielu polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym, reprezentującym większość wiodących branż, w tym między innymi z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, IT, energetycznego, farmaceutycznego, nieruchomości i budowlanego, BPO i innych.

Na doświadczenie naszego zespołu składa się obsługa takich firm, jak m.in.:

  • LG Polska SP. z o.o.;
  • Elektrobudowa S.A.;
  • VIA SMS PL SP. z o.o.;
  • Akron Group Immobilien-Investment GmbH;
  • TP Internet Sp. z o.o.;
  • International Venture Partners Ltd.;
  • Paymax Sp. z o.o.;
  • Heitman Polska Sp. z o.o.

Kancelaria CERTO wspiera firmy rodzinne. Była Patronem Rankingu Firm Rodzinnych organizowanych przez magazyn Newsweek. Dostrzegamy potencjał przedsiębiorstw, które historycznie i faktycznie stanowią podstawę biznesu na całym świecie. Jesteśmy dumni, iż należymy do zaufanego zespołu specjalistów współtworzących ten swoisty rodzaj biznesu.

W swoim portfolio mamy więc zarówno największe firmy z poszczególnych sektorów i branż, jak i takie, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i rozwój. Wszystkim im pomagamy urosnąć. Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy i najważniejszy. Równowaga i stabilny wzrost Państwa Firm, jest wyznacznikiem naszego sukcesu.

Dziękujemy za zaufanie i uznanie.

Dołącz

CERTO Kancelaria Prawna stawia na profesjonalizm i wiedzę merytoryczną, ale też na innowacyjne i śmiałe rozwiązania. Zawsze takie, które przyczynią się do osiągnięcia, szybko i skutecznie, wszystkich zamierzonych celów Klientów i naszych.

Dlatego zapraszamy aby dołączyć do nas, jeżeli:

 • Państwa Firma jest zainteresowana współpracą i naszą OFERTĄ
 • Państwa Firma jest zainteresowana zostaniem naszym PARTNEREM BIZNESOWYM
 • są Państwo zainteresowani pracą w naszym ZESPOLE
 • chcą Państwo odwiedzić nas i „polubić” na Facebooku
 • chcą Państwo nawiązać z nami kontakt przez Linked-In

Osoby zainteresowane pracą w CERTO prosimy o wysyłanie swoich aplikacji
mail: kariera@certo-kancelaria.pl.