Jak działamy?

W języku łacińskim wyraz CERTO oznacza „pewnie”, „niewątpliwie”, „na pewno”.

Nazwą Kancelarii chcieliśmy podkreślić pewność, którą dajemy naszym Klientom. Pewność rozumianą jako jakość i wysoki standard usług, niezawodność proponowanych rozwiązań, integralność działań nakierowanych na wzrost.

Nawiązując do znaczenia nazwy Kancelarii, podstawą naszego modus operandi uczyniliśmy politykę „zawsze o krok do przodu”, polegającą na uszczelnianiu działań i unikaniu kryzysów prawnych (skuteczność) oraz wczesnym wykrywaniu ryzyk (analiza). Stawiamy na trwałość relacji z naszymi Klientami, która pozwala na efektywne wspomaganie budowania silnej marki i przeciwdziałanie błędom hamującym rozwój przedsiębiorstw.

„Naszym celem jest skuteczne wykorzystywanie środków prawnych na sposób CERTO – zapewniający optymalne warunki dla rozwoju biznesu Klientów”

Doradztwo biznesowe

„Człowiek bez zegarka nie wie, która jest godzina, a ten co ma dwa, nigdy nie jest pewien”

Znajomość przepisów prawa oraz stałe pogłębianie wiedzy specjalistycznej w różnych jego obszarach, łączymy z nowoczesnymi technikami pracy. Zdajemy sobie sprawę, że czynności o charakterze prawnym są tylko niewielką częścią działań podejmowanych w każdej firmie.Kancelaria CERTO jest więc przygotowana nie tylko do obsługi bieżących kwestii prawnych, ale też do współpracy w o wiele pełniejszym wymiarze, oznaczającym szeroko rozumiane doradztwo prawno-biznesowe, które obejmuje wyznaczanie celów i koncepcji działań, definiowanie ryzyk, opracowywanie optymalnych rozwiązań oraz wskazywanie sposobów realizacji projektów.
Zajmujemy się przygotowywaniem raportów due diligence, feaisibility study, regulaminów wewnętrznych, prezentacji, szkoleń, biznesplanów i planów restrukturyzacyjnych.Aby obsługa była bardziej kompleksowa, staramy się łączyć nasze kompetencje biznesowe, przez co dysponujemy możliwością współpracy z wieloma ekspertami, oferującymi usługi dla biznesu, takie jak księgowość i doradztwo finansowe, tłumaczenia, doradztwo marketingowe, zarządzanie i audyty techniczne nieruchomości.

Języki obsługi

Językami obsługi w Kancelarii CERTO są język polski i język angielski. Kancelaria współpracuje z tłumaczami, także w przypadku takiego życzenia Klienta, istnieje możliwość ustalenia innego języka komunikacji oraz dokumentów.

Wynagrodzenie

Chcielibyśmy podkreślić, iż szczególnie zależy nam na budowaniu trwałych relacji z Państwem jako naszym Klientem i towarzyszeniu w realizacji celów i rozwoju Państwa biznesu.

Dlatego też oferujemy elastyczny program współpracy, oparty na łączeniu różnych form wynagrodzenia. W szczególności dotyczy to kombinacji wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego, polegającej na uzgodnieniu najbardziej optymalnej ilości godzin pracy Kancelarii (miesięczny ryczałt), z możliwością ewentualnego korzystania z preferencyjnej stawki za dodatkowe godziny pracy Kancelarii poza ryczałtem.

Stosujemy następujące modele

  • 1. stawka godzinowa;
  • 2. 3xX, polegający na kompilacji trzech różnych stawek godzinowych dla trzech różnych sposobów świadczenia usług (np. program 3×3 dla 3 godzin konsultacji w siedzibie Klienta, 3 godzin konsultacji telefonicznych i 3 godzin udzielania pisemnych porad prawnych drogą email);
  • 3. w przypadku stałej obsługi istnieje możliwość ryczałtowo-godzinowego systemu wynagradzania. Ryczałt obejmuje wówczas konkretną ilość godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, w zależności od zapotrzebowania;
  • 4. w niektórych sytuacjach możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia od sukcesu (success fee). Należy mieć jednak na uwadze,
    że zgodnie z zasadami etyki wykonywania zawodu, Kancelaria nie może oprzeć się wyłącznie na wynagrodzeniu za sukces, dlatego zawsze będzie to jedna z części składowych w ustalonym modelu wynagrodzenia.

Kancelaria CERTO dokłada starań, aby elastycznie dostosowywać oferty do indywidualnych potrzeb Klientów, dlatego w przypadku zainteresowania współpracą, uprzejmie prosimy o kontakt