PL

EN

Łączymy kompetencje na wielu płaszczyznach

Usługi prawne oraz doradztwo biznesowe

O nas:

CERTO Kancelaria Prawna, M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Spółka komandytowa, jest stosunkowo młodą, prężnie rozwijającą się firmą. Rozpoczęła swoją działalność w połowie 2010 r., po przekształceniu indywidualnie prowadzonej kancelarii r. pr. Marty Janowicz-Stradomskiej oraz połączeniu jej z innymi podmiotami. Stanowi ona kontynuację dotychczasowych działań, ale też wprowadza całkiem nowe elementy obsługi prawnej i rozwiązań biznesowych dla naszych Klientów.

 

Profesjonalny poziom świadczenia usług CERTO Kancelarii Prawnej, zapewnia zespół o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, dysponujący kilkunastoletnim, nie do przecenienia doświadczeniem, zdobytym podczas obsługi największych firm m.in. z branży

telekomunikacyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, nieruchomości, a także wielu instytucji publicznych. Nasi prawnicy posiadają również doświadczenie legislacyjne, praktykę w sądach powszechnych, administracyjnych, arbitrażowych, a także w prowadzeniu postępowań przed Prezesem UOKiK, UP RP, KIO, etc.. Prowadzą szkolenia dla podmiotów gospodarczych oraz są autorami publikacji, opracowań i wystąpień z różnych dziedzin prawa.

 

Wspierają nas także wysokiej klasy specjaliści w świadczeniu niszowych usług dla biznesu, z dziedzin takich jak księgowość, doradztwo podatkowe i finansowe, tłumaczenia, doradztwo marketingowe i PR, zarządzanie i restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz wysoko wyspecjalizowane audyty techniczne nieruchomości.

Zespół:

 • Marta Janowicz-Stradomska

  radca prawny, założycielka i wspólnik zarządzający Kancelarii CERTO Kancelaria Prawna - M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Sp. kom.

 • Specjalista w zakresie:

  • prawa korporacyjnego, obejmującego bieżącą, kompleksową obsługę spółek i ich organów, również przekształceń, fuzji, przejęć i likwidacji;
  • prawa nieruchomości, w tym obrotu i zarządzania nieruchomościami, realizacji inwestycji budowlanych, także energetycznych i innych realizujących cele publiczne,
   na wszystkich ich etapach;
  • TMT (Technologie Media Telekomunikacja) - obsługi prawnej
   z zakresu handlu elektronicznego, własności intelektualnej
   i nowych technologii, prawnej ochrony informacji etc;
  • prawa farmaceutycznego i medycznego (m.in. w kontekście realizacji dozwolonych działań marketingowych i PR - realizacji programów audiowizualnych i imprez oraz wydawnictw prasowych; procesów odszkodowawczych w związku z udziałem
   w badaniach klinicznych).

   

  Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje bieżącą obsługę prawno – administracyjną funduszy inwestycyjnych zajmujących się obrotem nieruchomościami, a także dużych spółek z sektora FMCG, energetycznego, telekomunikacyjnego, farmace- utycznego i wielu innych.

   

  Prowadzi obsługę korporacyjną, spraw i procesów pracowniczych, odszkodowawczych, administracyjnych, sporów związanych z realizacją różnego rodzaju umów handlowych oraz zamówień publicznych.

   

  Zajmuje się doradztwem prawnym związanym z przygotowaniem inwestycji do realizacji, począwszy od audytów, poprzez tworzenie i negocjację umów, a także obsługą prawną w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii, prawa konkurencji etc..

   

  Ma dużą praktykę we współpracy z klientami, usługodawcami, sądami oraz organami administracji państwowej. Zajmuje się wsparciem biznesowym, planowaniem, przygotowywaniem raportów due diligence, feasibility study, regulaminów wewnętrznych i prezentacji.

   

  Prowadzi fuzje i połączenia podmiotów gospodarczych. Opracowuje, opiniuje i negocjuje umowy.

   

  Autorka opracowań z dziedziny infrastruktury podpisu elektronicznego, zastosowania nowych technologii oraz handlu elektronicznego. Brała udział w pracach podkomisji sejmowej tworzącej Ustawę o podpisie elektronicznym. Prowadzi wiele szkoleń i wystąpień oraz jest autorką publikacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz realizacji inwestycji nieruchomościowych i budowlanych.

 • Doświadczenie:

  • Prawnik w Narodowym Banku Polskim i wiodących kancelariach prawnych;
  • In-house lawyer, zajmujący kierownicze lub samodzielne stanowiska w znanych spółkach o zasięgu międzynarodowym,
   w tym w jednym z największych, światowych  koncernów farmaceutycznych, wiodącej spółce telekomunikacyjnej
   oraz w firmie o pozycji lidera w branży „yellow pages”;
  • Wspólnik CERTO Kancelaria Prawna - M. Janowicz-Stradomska
   i Wspólnicy Sp. kom.

   

  Ukończyła:

   

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Kurs dyplomowy BLC – “Centre for the Study of English
   and European Union Law” (The ‘British Law Centre’) 
   (org. przez Cambridge University);
  • Aplikację radcowską;
  • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego
 • Krzysztof Jacek Woś

  radca prawny, współpracownik CERTO Kancelaria Prawna - M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Sp. kom.

 • Specjalista w zakresie:

  • prawa cywilnego;
  • prawa administracyjnego;
  • prawa pracy;
  • zamówień publicznych;
  • procesów i windykacji

   

  Dotychczasowa kariera zawodowa Krzysztofa Wosia związana jest z obsługą prawną organów władzy publicznej i urzędów administracji publicznej. Obejmuje ona sprawy z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, w tym zamówień publicznych, prawa pracy. Zadania w tym zakresie w szczególności koncentrują się na prawnej obsłudze nieruchomości, a także zamówień publicznych w sektorze IT (przygotowywał ze strony zamawiającego kontrakty na system obsługi głosowań w Sejmie RP oraz dwukrotnie na outsourcing usług informatycznych dla terenowych biur poselskich). W ramach wykonywanej  obsługi wyróżnić ponadto należy zadania z zakresu legislacji: opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach tzw. uzgodnień międzyresortowych oraz przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń, uchwał, decyzji i postanowień). Ponadto świadczy obsługę prawną na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz izby gospodarczej, a także osób fizycznych.

   

  Autor wielu opinii prawnych, wielokrotnie reprezentował zatrudniające go podmioty w postępowaniach przed sądami i innymi - organami władzy publicznej, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym.

   

  Autor książki: Kancelaria Sejmu. Zadania, struktura, funkcjonowanie, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7666-032-5.

   

  Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (w l. 1999-2001 Sekretarz Generalny).

   

 • Doświadczenie:

  • pracownik i współpracownik firm handlowych;
  • radca prawny Kancelarii Sejmu, Urzędu Służby Cywilnej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
  • z-ca Dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  • Wspólnik CERTO Kancelaria Prawna - M. Janowicz-Stradomska
   i Wspólnicy Sp. kom.

   

  Ukończył:

   

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
   w Toruniu;
  • aplikację sejmową (administracyjną) prowadzoną w Kancelarii Sejmu;
  • aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
   w Toruniu;
  • studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego.

Partnerzy biznesowi:

Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej efektywne są kompleksowe rozwiązania wspomagające działalność gospodarczą naszych Klientów, obejmujące pomoc i doradztwo prawne, a także doradztwo biznesowe na wielu płaszczyznach.

 

Rozwój, bezpieczeństwo i eliminacja ryzyk naszych Klientów, ale także Kancelarii, to również nasze wewnętrzne relacje biznesowe,  zbudowanie zaufanego zespołu osób i firm, na których możemy w pełni polegać,  których usługi,  jako kompatybilne i uzupełniające się z naszymi, możemy polecać z pełnym przekonaniem o ich jakości i niezawodności.

 

 

 

Lingualex to centrum językowe stworzone z myślą o prawnikach, kancelariach prawnych oraz firmach i instytucjach. Misją Lingualex jest świadczenie usług tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych) w zakresie języka prawniczego w sposób kompleksowy i profesjonalny. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, „OIRP” w Warszawie, GPW, TVN S.A., Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Deloitte, Lovells, RWE Polska SA, Commercial Union, IVG, Henkel, Eiffage Budownictwo Mitex oraz licznymi kancelariami prawnymi.

 

 

 

 

Stworzenie takiego małego, szytego na miarę centrum usług wspólnych sprawia, że jesteśmy przygotowani nie tylko do obsługi bieżących kwestii prawnych, ale też do współpracy w o wiele szerszym, pełniejszym wymiarze. Dysponujemy możliwością łączenia kompetencji i współpracy z wieloma specjalistami, oferującymi niszowe usługi dla biznesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości. Zajmuje się rozliczaniem od jednoosobowych działalności gospodarczych po spółki prawa handlowego dużych rozmiarów. Pomaga w zakładaniu firm i przez pierwsze miesiące otacza je szczególną opieką. Atutami są wykwalifikowana kadra, doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych rozliczeń oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Wspierają nas w tym m.in.:

 

 

Klienci:

Kancelaria CERTO świadczy usługi doradztwa prawnego i biznesowego wielu polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym, reprezentującym większość wiodących branż, w tym między innymi z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, IT, energetycznego, farmaceutycznego, nieruchomości i budowlanego, BPO i innych.

 

Na doświadczenie naszego zespołu składa się obsługa takich firm, jak m.in.:

 

 • Roche Polska Sp. z o.o.;
 • LG Polska SP. z o.o.;
 • Elektrobudowa S.A.;
 • VIA SMS PL SP. z o.o.;
 • Akron Group Immobilien-Investment GmbH;
 • TP Internet Sp. z o.o.;
 • International Venture Partners Ltd.;
 • Paymax Sp. z o.o.;
 • Heitman Polska Sp. z o.o.

Kancelaria CERTO wspiera firmy rodzinne. Była Patronem Rankingu Firm Rodzinnych organizowanych przez magazyn Newsweek. Dostrzegamy potencjał przedsiębiorstw, które historycznie i faktycznie stanowią podstawę biznesu na całym świecie. Jesteśmy dumni, iż należymy do zaufanego zespołu specjalistów współtworzących ten swoisty rodzaj biznesu.

 

W swoim portfolio mamy więc zarówno największe firmy z poszczególnych sektorów i branż, jak i takie, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i rozwój. Wszystkim im pomagamy urosnąć. Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy i najważniejszy. Równowaga i stabilny wzrost Państwa Firm, jest wyznacznikiem naszego sukcesu.

 

Dziękujemy za zaufanie i uznanie.

 

 • A Alzheimer Zbigniew Lasota;
 • PPHU WITPOL Bożena Zakierska;
 • Apteka św. Marka Marek Morusiewicz;
 • i.D. Media Agencja Prasowa Ilona Adamska;
 • Piotr Majchrzak – prywatny inwestor.

Dołacz:

,

CERTO Kancelaria Prawna stawia na profesjonalizm i wiedzę merytoryczną, ale też na innowacyjne i śmiałe rozwiązania. Zawsze takie, które przyczynią się do osiągnięcia, szybko i skutecznie, wszystkich zamierzonych celów Klientów i naszych.

 

Dlatego zapraszamy aby dołączyć do nas, jeżeli:

 

 • Państwa Firma jest zainteresowana współpracą i naszą OFERTĄ
 • Państwa Firma jest zainteresowana zostaniem naszym PARTNEREM BIZNESOWYM
 • są Państwo zainteresowani pracą w naszym ZESPOLE

Wszystkich chętnych do odbycia praktyk studenckich oraz aplikanckich w CERTO Kancelarii Prawnej, zapraszamy do składania podań – CV z listem motywacyjnym oraz klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych, na adres email: certo@certo-law.com.

 

Kolejny nabór na praktyki przewidujemy we wrześniu 2014 r.

 

 

 • chcą Państwo odwiedzić nas i „polubić” na Facebooku

 • chcą Państwo nawiązać z nami kontakt przez Linked-In

Copyright © 2010-2018 Certo Kancelaria Prawna M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Sp. kom.
Aktualizacja Grudzień 2018